KRALİÇE ZEYNEP(MS 240-270)…. PALMİRA KRALİÇESİ

KRALİÇE ZEYNEP(MS 240-270)…. PALMİRA KRALİÇESİ
KRALİÇE ZEYNEP(MS 240-270)…. PALMİRA KRALİÇESİ Handan Taşgın

Aramice adı Queen Zenobia iken Araplarça Zeynep ismiyle çağrılır. Arap halk kahramanıdır. MS 240-270 yılları arası yaşamıştır. Kocası Odenai(Abdullah) İskitlerin Kapadokya'ya saldırısında sefere gittiğinde yeğeni tarafından öldürülünce başa geçti. Zeyneb, bundan sonra oğlu adına saltanat ı ve idareyi eline aldı .Hicaz ve yemenden topladığı askerlerle M. 268 veya 269 başlarında, Roma imparatorluğunun zengin doğu eyaleti Mısıra sefer açtı.. 70.000 kişilik Palmirli, Suriyeli ve Araplardan meydana getirilen ve Zeyneb' in adamlarından Zabdas'ı n komuta ettiği ordu Mısır'a girdi, 50.000 kişilik Mısır ordusunu yendi ve Mısır'da 5.000 kişilik bir muhafız kıtası bıraktı .
Zeyneb ve oğlu Vehip el-Lât, bastırdıklan paralar üzerine kendilerini August(Dünya Fatihi) ilân ettiler.
Zeyneb'in Mısır'a giden orduları geri döndükten sonra o, bu defa da Anadolu'ya ,göz dikti. Gene askerlerin başına geçen komutan Zabdas, ordusunu, bir güçlüğe uğramadan Anadolu'nun kalbine, Ankara'ya kadar ilerletti. Bitinya kendiliğinden itaat etti. İstanbul önlerine geldi. Boğaziçi'nin kilit şehri
Kadıköy (Chalcoloine),ü muhasara etti. İstanbula ilk ulaşan Arap kraliçesidir. Durumdan haberdar olan Roma İmparatoru Orelyen (saltana ı : M. 270 - 275) İtalya'dan çıkıp ordusu ile birlikte İllirya ve Makedonya'dan geçti süratle Anadolu'ya geldi, Ankara'yı kusatıcılardan kurtardı , Mısır'a bir ordu yollay ıp geri aldı . Bu sırada Zeyneb Antakya'ya gelmişti. İmparator Orelyen, Âsî (Oront)
nehrine ulaştı fakat doğrudan doğruya Palmira ordusu ile karşılaşmaya cesaret edemedi; evvelâ kaçar gibi yaptı , Palmirliler arkasına düştüler, o bu defa birdenbire geri dönüp Palmir ordusunu kılı tan geçirdi. Palmirliler Humus'a (Emessa) doğru yöneldiler. Zeyneb'in komutanı Zabdas' ın,
Dafne yanı ndaki bir tepede düşmanı oyalamak için bıraktığı artçı kuvvetleri temizledikten sonra Humus şehri önlerine geldi. Burada Zabdas' ın 60.000 kişilik bir ordusu vardı . Şehrin önünde iki ordunun kar şılaşmasiyle müthiş bir insan kırımı oldu; savaş alan ı insan ve at ölüleriyle doldu, Palmir ordusundan sağ kalanlar şehre sığındılar. Roma imparatoru Orelyen Humus ardından Palmiraya girdi ve Kraliçe Zeynepi tutukladı. Zeynep Romaya götürülürken yolda öldüğü biliniyor. Ölümünün ardında büyük bir efsaneye yol açmıştır. Arapların halk kahramanı oldu. Onu takip eden her bir Arap Kralı bir gün İstanbulu alacağız yemini etmiştir. Ve bunu Megola İdealarına yerleştirmişlerdir. Alıntı. Dr N. Çağtay

 

KRALİÇE ZEYNEP PALMİRA KRALİÇESİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eduard Einstein, dünyanın en zeki insanlarından biri olan Albert Einstein'in oğlu.
Eduard Einstein, dünyanın en zeki insanlarından biri olan Albert Einstein'in oğlu.
BU RESMİ MERAK ETMİŞSİNİZDİR
BU RESMİ MERAK ETMİŞSİNİZDİR