B.M. VERİLERİNE GÖRE DÜNYADA Kİ GERÇEK SOYKIRIMLAR VE TARİHLERİ

B.M. VERİLERİNE GÖRE DÜNYADA Kİ GERÇEK SOYKIRIMLAR VE TARİHLERİ
B.M. VERİLERİNE GÖRE DÜNYADA Kİ GERÇEK SOYKIRIMLAR VE TARİHLERİ Handan Taşgın

Birleşmiş Milletlerin verilerinden toplanıp gündeme getirilmeyen soykırımlar ve tarihleri:

1- İspanyolların Yerlilere Uyguladığı Soykırım
1492 yılında Kristof Kolomb'un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine indi. Güney ve Orta Amerika'da İspanyollar tarafından gerçekleştirilen bu katliamların rakamı en az 7 milyondur.

2- Norveçlilerin Taterlere (Göçer) Uyguladığı Soykırım
Norveçliler 1920-30'larda çıkardıkları yasalarla Nordik ırk‘ın arılığını korumak için etnik grup Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırsa, o kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu.
Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri uygulanıldı.

3- İngilizlerin Avustralyalı Yerlilere Uyguladığı Soykırım
İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri Avustralya'da yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler.
İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı 750 bin siyah derili Aborjinler den geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.

4- İngiltere'nin Hindistan ve Kenya'da yaptığı soykırımlar
İngiltere sömürmek amacıyla girdiği Hindistan'da 1876 yılına kadar 25 milyon insani katletti. Yine Kenya'da 300 bin yerliyi katletti.

5- Fransa'nin Cezayir'de uyguladığı soykırım
Charles De Gaulle döneminde (1954-1962) döneminde 1 milyon Cezayirliyi katlettiler.

6- Amerikalıların Vietnam, Kamboçya ve Laos'ta yaptığı soykırım
Amerika'nın Kennedy, Johnson ve Richard Nixon'un başkanlık dönemlerinde toplam 5 milyon Vietnamlı öldürüldü.
Ayrıca ülkelerinin sömürülmesine karşı çıkan 1 milyon Kamboçya'lı ve Laos'lu soykırıma uğradı.

7- Belçikalıların Kongolulara yaptığı soykırım
Belçika sömürmek için girdiği Kongo'da 1908 yılına kadar 10 milyon Kongoluyu katletti.

8- İtalya'nın Etiyopya'da yaptığı soykırım
İtalya sömürü amacıyla girdiği Etiyopya'da 200 bin yerliyi katletti.

9- Portekizlilerin Angola'da yaptıkları soykırım
Portekizliler sömürmek amacıyla girdikleri Angola'da 500 bin yerliyi katlettiler.

10- Almanların Batı Afrika'da Namibyalılara Uyguladığı Soykırım
Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika (Namibya)'ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.

11- Almanların Yahudi ve Çingenelere Uyguladığı Soykırım
Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.
Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin yüzde 94'ü kısırlaştırdı. ikinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

12- ABD nin Japonya soykırımı
ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 250 bin kişi hayatını kaybetti.

13- Rumların Kıbrıs'ta Türklere Uyguladığı Soykırım
İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla Rumlar‘ın ENOSIS'i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar. 1912'de adada yasayan Rumlar Kıbrıs'ın 35 ayrı noktasında Türklere ait işyerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar. 1952 yılında EOKA adli terör örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA'cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

14- Yunanlıların Batı Trakya'da Türklere karşı asimilasyon yoluyla uyguladığı Etnik ve Kültürel Soykırım
1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Bati Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı. Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

15- Balkanlar da Türklere karşı uygulanan Etnik ve Kültürel Soykırımlar
Balkan savaşları sırasında Bulgar, Yunan, Sırp, Rumen ve Makedonlar tarafından Türklere karşı kapsamlı soykırımlar uygulandı. Bu soykırımlar da hayatını kaybeden Türklerin sayısı yüzbinlerle ifade edilmektedir. Yine "93 Harbi" diye bilinen Türk-Rus savaşları sırasında Bulgaristan da milyonun üzerinde Türk soykırıma uğramıştır.. Milyonlarca Türk ise Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.

Yine 1970-89 yılları arasında Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5 milyon Türk'e karşı bir asimilasyon kampanyası başlattı. Ülkede yaşayan 310 bin Türk'ün isimleri polis zoruyla Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkıldı, talan edildi. Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine askeri birliklerce ateş acildi. 1.000 Türk Belene'deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

16- Amerikalıların Irak'ta yaptıkları Soykırım
Felluce'de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetler köpekler tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız kalmışlardır. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.

17- Kızılderili soykırımı
Avrupa'lı işgalcilerin, Kuzey Amerika'da Kızılderililere karşı yaptıkları soykırımlar neticesinde bugün en az 50 milyon Kızılderili’nin olması gereken Kuzey Amerika bölgesinde sadece bir kaç yüz bin Kızılderili kalmıştır.
Katliamlardan başka gerek çiçek aşısı ile gerekse başka virüsler bulaştırılarak yok edilen Kızılderili sayısı o tarihlerde milyonlarla ifade edilmektedir.

18- Çinlilerin Türklere uyguladıkları soykırımlar
Çinlilerin 1750 lerden buyana Doğu Türkistan Türklerine karşı uyguladıkları soykırımlar neticesinde milyonlarca Türk katledilmiştir. Bugün en az 50 milyon Türk soyunun yaşaması gereken kadim Türk yurdunda resmi rakamlara göre 11 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 20 ila 30 milyon civarında Türk yaşamaktadır. Hilebaz Çinlilerin Doğu Türkistan Türkleri hakkında vermiş oldukları resmi rakamları ciddiye almaz isek ve diğer gayri resmi verileri göz önünde bulundurursak şayet en az 20-30 milyon Türkün 250 yıl içerisinde yok edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

19- Rusların Türklere uyguladıkları soykırım
Rusların Orta Asya'da, Sibirya, Urallar da, Kırım da, Kafkaslar da, Azerbaycan da, işgal dönemlerinde Doğu Türkistan da, Türk-Rus savaşları sırasında Anadolu'da Türklere karşı uyguladıkları soykırımda da en az 10 milyon Türk hayatını kaybetmiştir.

20- Ermenilerin Türklere uyguladığı soykırımlar
1897-1915 yılları arasında 523.953 bin Türk hayatını kaybetti.
Ermeni-Azerbaycan savaşı sırasında Ermenilerin sivillere karşı uyguladığı vahşetler sonucunda binlerce Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti.

21- Sırpların ve Hırvatların Boşnaklara uyguladığı soykırımlar
Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ve Hırvatlar tarafından 250 bin Boşnak katledildi, on binlerce Boşnak tecavüze uğradı, yüz binlercesi başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Başta Dünya'ya insan hakları dersleri vermeye kalkışan (!) Avrupalılar olmak üzere Rusların ve Çinlilerin soykırımlarından sadece insanlar değil hayvanlarda nasibini almıştır. Avrupalılar Kuzey Amerika’yı istila etmeden önce bu kıtada en az 50 milyon Bizon olduğu birçok kaynak tarafından söylenmektedir. 1900 lere gelindiğinde ise neredeyse Bizonların tamamı katledilmişti. 1910 lu yıllarda son Bizon sürüsünün koruma altına alınmasından sonra bugün tekrar 200.00 binlere çıkmıştır sayısı.

Ayni akıbete Afrika ve diğer sömürge altına aldıkları ülkelerdeki zavallı hayvanlarda uğramıştır. Milyonlarca Fil, Leopar, Gergedan, Arslan, Kaplan, Kurt, Tilki, Balina ve diğer birçok hayvan sırf derileri için dişleri için vahşice katledilmiştir.

Bugün Avrupa kıtasında Kurt, Ayı, Tilki, Geyik gibi hayvanların büyük bölümü yok edilmiştir. Örneğin Kurt bir kaç Avrupa ülkesi dışında oda çok az sayıda olmak üzere neredeyse yok gibidir, katledilmeleri sonucunda Avrupa kıtasında Kurt kalmamıştır.

Görüldüğü üzere biz Türklere ikide bir demokrasiden, insan haklarından maval okuyan ahlaksız Avrupalıların sadece insanlığa karşı değil tüm doğaya ve hayvanlara karşı da suç isledikleri görülmektedir.

Başta Türk Tarihi olmak üzere Dünya Tarihi batlılarca sürekli gizlenmiş, çarpıtılmış, bilinmesi istenildiği kadar öğretilmiştir. Böylece kendi tarihlerindeki onlarca insanlık dışı uygulamaları dünyadan gizlemiş oldular.

Avrupa'nın dünyaya yönelik ilişkilerinin tarihi medeniyet maskesi giymiş vahşet ve haksızlığın tatbik tarihidir. Sömürgecilik çağından bu yana nihayet Avrupa merkezli şirket kapitalizmi, başta kahraman milletimiz olmak üzere tüm dünya milletlerine düşmanlık etmektedir.

Avrupalılar tuvalet alışkanlığını kazanalı ne kadar oldu ki onlara "medeni" diyeceğiz?

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
O İlimizde Salgının Neden Hızla Yayıldığı Ortaya Çıktı
O İlimizde Salgının Neden Hızla Yayıldığı Ortaya Çıktı
Dünya Şokta: Yeni Doğan Bebekte Coronavirüsü Tespit Edildi
Dünya Şokta: Yeni Doğan Bebekte Coronavirüsü Tespit Edildi