Hz. Nuh, Tufan ve Sümerler

Hz. Nuh, Tufan ve Sümerler
Hz. Nuh, Tufan ve Sümerler Handan Taşgın

Nuh Tufanı hepimizin az çok duyduğu, efsaneleşmiş bir olaydır.  Bu efsaneleşmiş olayın özeti şöyledir: Nuh peygamber insanlara tufan olacağını bildirir. Bu nedenle bir gemi yapmaya başlar, fakat birçok insan tufan olacağına inanmaz. Tufan başlayınca Nuh, kendisine inanan insanları ve yeryüzündeki bütün hayvanlardan çiftler alarak gemiye yükler. Tufan olunca gemiye binmeyenler helak olur. Sonunda tufan yatışır, sular çekilir. Gemi bir dağın tepesine oturur. Böylece Nuh’a iman edip gemiye binenler kurtulmuştur. Tufan geçtikten sonra Nuh ve birlikte bulunanlar gemiden inerler ve yeryüzündeki hayatı devam ettiren insanlar ve hayvanlar olurlar.
Nuh Tufanı genellikle bu şekilde bilinir ve bize hep böyle anlatılır. Hikâyenin bilinen en eski yazılı benzeri Sümer Gılgamış Efsanesinde (MÖ 2500) saptanmıştır. Bu nedenle “Dinlerdeki Nuh Tufanı hikâyesi Sümer kaynaklı, oradan alıntıdır” diyerek cahilce ukalalıkta bulunanlar vardır. Oysa bu olay Sümer dini tarihinin de bir parçasıdır. Doğal olarak bütün dinlerde vardır. Çünkü Allah her topluma mutlaka onları bilgilendiren bir peygamber veya yol gösterici göndermiştir. Sümerlere de mutlaka dini bilgiler sözel veya yazılı olarak iletilmiştir. Kuran ve Antik Mısır üzerinde yapılan incelemede Hz. İbrahim, İshak, İsmail peygamberin ve hatta Yakub peygamberin, Gılgamış Efsanesi yazıya geçirilmeden 400 yıl önce yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Antik Mısır tarihinde kayıtlı, çok önemli bir vezir vardır. Adı İmhotep’tir. Bu vezirin hayatı Kuran’da anlatılan Hz. Yusuf peygamber ile tamamen aynıdır. Yani Hz. Yusuf vezir İmhotep’tir. İmhotep MÖ 2700- 2600 yılları arasında yaşamıştır. Bu durumda: Hz. Yusuf Yakub peygamberin oğludur. Yakup da İshak’ın oğlu ve Hz. İbrahim’in torunudur. Böylece Hz. İbrahim MÖ 3000-2900 yılları arasında yaşamış olmalıdır. Kurani bilgisi olan birçok insan bilir ki Hz: İbrahim’den kalan ve Tevrat içinde yer alan İbrahim’in sayfaları vardır (Furkan). İbrahim’in sayfaları Musa ve Harun’a Tur dağında birlikte verilmiştir. Mısır’dan İsrailoğulları ile çıkış esnasında ise Musa’ya başka bir kitap daha verilmiştir. Tevrat denen kitap bu iki kitabın birleşiminden oluşmuştur. Bu nedenle Gılgamış Efsanesinde bahsedilen Nuh Tufanı’na benzer olay İbrahim’in sayfaları olan Furkan’dan alıntı da olabilir. Ayrıca Sümerlere ulaşan başka ilahi kaynaklar da var olmalıdır. Muhtemelen bunlar, nesilden nesile aktarılan Nuh, Hud, Salih ve başka peygambere ait resim yazısı veya sözel bilgilerdir.
İlginç olan, Tufan efsanesinin Sümer’den alınma durumunun kısmen doğru olmasıdır. Tevrat tefsirlerinde tanımlanan hikâye ve Sümer kaynaklarında tanımlanan hikâye arasında büyük paralellikler vardır. Esasta kaynak aynı olduğundan paralellik olması da haliyle doğaldır. Dikkat ederseniz yukarıda Tevrat demedim, Tevrat tefsirleri dedim. Çünkü şu anda orijinal Tevrat bir bütün olarak mevcut değildir. Mevcut olan kısımları ise kelimelerin anlamlarının, hatta harflerinin unutulmuş olması nedeni ile okunup anlaşılamamaktadır. Bu durumda orijinal Tevrat’ta bulunan Nuh Tufanı hadisesi gerçek kaynaktan uzak, Sümer tabletlerinde bulunan hikâyeden oldukça etkilenmiş olarak aktarılmaktadır. Çünkü orijinal metin olmadığından veya anlaşılamadığından yorumlar daha eski fakat bozulan bilgilere paralel olacak şekilde yapılmıştır.
İslam dünyasındaki Nuh Tufanı olayı ise yine Sümer’den etkilenmiş Yahudi ve Hristiyan kültüründen gelmiş hikâyelerdir. Onlar da Kuran’ın bildirdiği bilgilerden uzak olarak, kolay olanı, önceki efsanevi inançlardan olanı alarak kabul etmişlerdir. Oysa Kuran’da aktarılan Nuh Tufanı hadisesi çok farklıdır. Bu kitabın amacı bu bilgiyi size aktarabilmektir.

 

Hz. Nuh Tufan ve Sümerler Sümerler Tufan Hz. Nuh
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eduard Einstein, dünyanın en zeki insanlarından biri olan Albert Einstein'in oğlu.
Eduard Einstein, dünyanın en zeki insanlarından biri olan Albert Einstein'in oğlu.
BU RESMİ MERAK ETMİŞSİNİZDİR
BU RESMİ MERAK ETMİŞSİNİZDİR